Historiek

Na de stichting van N.F.S.O.G. (Nederlandstalige Federatie Sport en Openluchtleven voor Gehandicapten) besloten Jacques Deneire, André Vanneste en Bernard Louage een vereniging in het Kortrijkse op te richten. De start van V.S.O.G. Groeninge werd gegeven op 1 Januari 1972. Toen waren er al 29 ingeschreven leden, in de loop van datzelfde jaar kwamen er nog eens zeven bij.

Aanvankelijk was de vereniging enkel bedoeld voor mensen met een handicap. Door integratie is de groepering snel geëvolueerd naar een zeer gevarieerde groep leden: zowel mannen als vrouwen, personen met of zonder handicap, van tieners tot 50 plussers, die samen aan sportieve vrijetijdsbesteding wensen te doen.
Het eerste sportterrein dat de club mocht gebruiken, was de speelplaats van de Stedelijke Tuinbouwschool. Die speelplaats was in open lucht; bij regenweer moesten we verder oefenen in het overdekte gedeelte. Aanvankelijk waren we veel bezig met balvaardigheid, behendigheid in de rolstoel, tienkamp enz... maar dit evolueerde geleidelijk tot rolstoelbasketbal.

Eind ’72 kregen we van het stadsbestuur de toelating om gebruik te maken van de turnzaal van het Groeningeheem.
We hadden nog geen aangepast materiaal, iedereen speelde in zijn eigen rolstoel. Door het organiseren van verschillende acties en dankzij een toelage van de provincie en het stadsbestuur, konden we een aantal sportrolstoelen aankopen.
Later werden ons andere locaties toegewezen, maar telkens moesten we weer onze plaats afstaan, veelal aan sportclubs voor personen zonder handicap.
Na een aantal omzwervingen konden we terecht in de Mimosasporthal. In het Mimosazwembad werd begin jaren zeventig gestart met watergewenning en het zoeken naar een aangepaste manier van zwemmen. Deze activiteit werd echter afgebouwd en nu richten we ons enkel nog op rolstoelbasketbal.
In de jaren van het bestaan van VSOG zijn ook een aantal trainers de revue gepasseerd: Bernard Iserbyt, Bart Penez, Hilde Cassier, Luc Lapiere en Herman Coussens hebben ons menig uur doen zweten.

Af en toe speelden we op sportmanifestaties of wijkfeesten demonstratiewedstrijden. Vanaf de jaren ’80 tot midden ’90 maakte de club deel uit van het Vlaamse competitiecircuit. We hebben zo menig tornooi gespeeld. In het laatste tornooi te Heule in 1996, haalden we wel de finale maar verloren die nipt, een mooie afsluiter van een spannende tijd.

We volgden met de club veel sportkampen van de Nederlandstalige Federatie voor Sport en Openluchtleven voor Gehandicapten (N.F.S.O.G.). We waren trouwens altijd aangesloten via de Vlaamse Liga (V.L.G.).
Ook vele sportkampen ingericht door het instituut Parnasse in Dommelhof, Neerpelt. Dit als praktijkstage voor toekomstige kinesisten en leraren lichamelijke opvoeding.